Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Duy PhátBy 6/10/2014Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Duy Phát

Kệ tivi

 • Kệ Tivi DP - 76

  Kệ Tivi DP - 76

  Mã sản phẩm

  Rộng 1600 x Cao 280 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 3400000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Tivi DP - 75

  Kệ Tivi DP - 75

  Mã sản phẩm

  Rộng 1800 x Cao 280 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 3900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Tivi DP - 74

  Kệ Tivi DP - 74

  Mã sản phẩm

  Rộng 1600 x Cao 500 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 3200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Tivi DP - 73

  Kệ Tivi DP - 73

  Mã sản phẩm

  Rộng 1600 x Cao 280 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 2900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Tivi DP - 72

  Kệ Tivi DP - 72

  Mã sản phẩm

  Rộng 1600 x Cao 520 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Tivi DP - 71

  Kệ Tivi DP - 71

  Mã sản phẩm

  Rộng 1600 x Cao 520 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 3200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Tivi DP - 70

  Kệ Tivi DP - 70

  Mã sản phẩm

  Rộng 1400 x Cao 280 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 2600000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Tivi DP - 69

  Kệ Tivi DP - 69

  Mã sản phẩm

  Rộng 2200 x Cao 280 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 3900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Tivi DP - 68

  Kệ Tivi DP - 68

  Mã sản phẩm

  Rộng 1600 x Cao 280 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Tivi DP - 67

  Kệ Tivi DP - 67

  Mã sản phẩm

  Rộng 1600 x Cao 280 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 2900000 VND

  ...xem chi tiết

Trang: 1 / 8 
1   2   3   4   5   6   7   8  
Hotline: 0908195436