Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Duy PhátBy 6/10/2014Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Duy Phát

Kệ giầy dép

 • Kệ Giầy Dép DP-22Kệ Giầy Dép DP-22

  Kệ Giầy Dép DP-22

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1000 x  Cao 1000 x Sâu 35cm (1m20 + 300.000vnđ)

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc Gỗ hoặc Nệm để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Hàng có sẳn bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 2950000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Giầy Dép DP-21

  Kệ Giầy Dép DP-21

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1000 x  Cao 1000 x Sâu 35cm (1m20 + 300.000vnđ)

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc Gỗ hoặc Nệm để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Hàng có sẳn bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 2900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Giầy Dép DP-20Kệ Giầy Dép DP-20Kệ Giầy Dép DP-20

  Kệ Giầy Dép DP-20

  Mã sản phẩm

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Giầy Dép DP-19

  Kệ Giầy Dép DP-19

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x  Cao 1000 x Sâu 35cm 

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc Gỗ hoặc Nệm để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Hàng có sẳn bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Giầy Dép DP-18

  Kệ Giầy Dép DP-18

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1000 x  Cao 1000 x Sâu 35cm (1m20 + 300.000vnđ)

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc Gỗ hoặc Nệm để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Hàng có sẳn bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 2950000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Giầy Dép DP-17Kệ Giầy Dép DP-17

  Kệ Giầy Dép DP-17

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1200 x  Cao 1000 x Sâu 35cm (1400 + 300.000vnđ)

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc Gỗ hoặc Nệm để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Hàng có sẳn bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 3600000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Giầy Dép DP-16Kệ Giầy Dép DP-16Kệ Giầy Dép DP-16

  Kệ Giầy Dép DP-16

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 800 x  Cao 1000 x Sâu 35cm (1000 + 300.000vnđ)

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc Gỗ hoặc Nệm để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Hàng có sẳn bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 2800000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Giầy Dép DP-15

  Kệ Giầy Dép DP-15

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1000 x  Cao 1000 x Sâu 35cm (1200 + 300.000vnđ)

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc Gỗ hoặc Nệm để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Hàng có sẳn bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 2950000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Giầy Dép DP-14

  Kệ Giầy Dép DP-14

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1200 x  Cao 1000 x Sâu 35cm (1400 + 300.000vnđ)

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc Gỗ hoặc Nệm để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Hàng có sẳn bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 3500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Giầy Dép DP-10Kệ Giầy Dép DP-10

  Kệ Giầy Dép DP-10

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 800 x  Cao 1000 x Sâu 35cm (1000 + 300.000vnđ)

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc Gỗ hoặc Nệm để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Hàng có sẳn bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 2750000 VND

  ...xem chi tiết

Trang: 1 / 3 
1   2   3  
Hotline: 0908195436