Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Duy PhátBy 6/10/2014Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Duy Phát

Bàn trang điểm

 • Bàn Trang Điểm DP-42

  Bàn Trang Điểm DP-42

  Mã sản phẩm

  Rộng 1400 x Cao 770 x Sâu 400 

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC ( MDF+15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có rất nhiều màu sắc để quý khách lựa chọn

  Đặc biệt cty nhận đặt hàng theo yêu cầu .

  Giá bán 5500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn Trang Điểm DP-41

  Bàn Trang Điểm DP-41

  Mã sản phẩm

  Rộng 1200 x Cao 770 x Sâu 400 

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC ( MDF+15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có rất nhiều màu sắc để quý khách lựa chọn

  Đặc biệt cty nhận đặt hàng theo yêu cầu .

  Giá bán 4200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn Trang Điểm DP-40

  Bàn Trang Điểm DP-40

  Mã sản phẩm

  Rộng 700 x Cao 770 x Sâu 400 

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC ( MDF+15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có rất nhiều màu sắc để quý khách lựa chọn

  Đặc biệt cty nhận đặt hàng theo yêu cầu .

  Giá bán 2900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn Trang Điểm DP-39

  Bàn Trang Điểm DP-39

  Mã sản phẩm

  Rộng 1200 x Cao 770 x Sâu 400 

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC ( MDF+15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có rất nhiều màu sắc để quý khách lựa chọn

  Đặc biệt cty nhận đặt hàng theo yêu cầu .

  Giá bán 4200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn Trang Điểm DP-38

  Bàn Trang Điểm DP-38

  Mã sản phẩm

  Rộng 1200 x Cao 770 x Sâu 400 

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC ( MDF+15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có rất nhiều màu sắc để quý khách lựa chọn

  Đặc biệt cty nhận đặt hàng theo yêu cầu .

  Giá bán 3890000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn Trang Điểm DP-37Bàn Trang Điểm DP-37Bàn Trang Điểm DP-37

  Bàn Trang Điểm DP-37

  Mã sản phẩm

  Rộng 800 x Cao 770 x Sâu 400 

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC ( MDF+15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có rất nhiều màu sắc để quý khách lựa chọn

  Đặc biệt cty nhận đặt hàng theo yêu cầu .

  Giá bán 3500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn Trang Điểm DP-36Bàn Trang Điểm DP-36

  Bàn Trang Điểm DP-36

  Mã sản phẩm

  Rộng 1000 x Cao 770 x Sâu 400 

  Chất liệu gỗ công nghiệp malaixia nhập Chân gỗ tự nhiên

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có rất nhiều màu sắc để quý khách lựa chọn

  Đặc biệt cty nhận đặt hàng theo yêu cầu .

  Giá bán 4000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn Trang Điểm DP-35Bàn Trang Điểm DP-35

  Bàn Trang Điểm DP-35

  Mã sản phẩm

  Rộng 1000 x Cao 770 x Sâu 400 

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC(MDF+15%) chống chầy xước 

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có rất nhiều màu sắc để quý khách lựa chọn

  Đặc biệt cty nhận đặt hàng theo yêu cầu .

  Giá bán 3750000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn Trang Điểm DP-34Bàn Trang Điểm DP-34

  Bàn Trang Điểm DP-34

  Mã sản phẩm

  Rộng 800 x Cao 770 x Sâu 300 

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC(MDF+15%) chống chầy xước 

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có rất nhiều màu sắc để quý khách lựa chọn

  Đặc biệt cty nhận đặt hàng theo yêu cầu .

  Giá bán 3000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn Trang Điểm DP-33

  Bàn Trang Điểm DP-33

  Mã sản phẩm

  Rộng 1200 x Cao 770 x Sâu 400 

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC(MDF+15%) chống chầy xước 

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có rất nhiều màu sắc để quý khách lựa chọn

  Đặc biệt cty nhận đặt hàng theo yêu cầu .

  Giá bán 5200000 VND

  ...xem chi tiết

Trang: 1 / 5 
1   2   3   4   5  
Hotline: 0908195436