Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Duy PhátBy 6/10/2014Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Duy Phát

Bàn ăn

 • Bàn ăn DP-29

  Bàn ăn DP-29

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 800 x Dài 1200 x Cao 760 

  Bộ 4 ghế ,chất liệu gỗ tự nhiên 

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 4200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn ăn DP-28Bàn ăn DP-28

  Bàn ăn DP-28

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 800 x Dài 1600 x Cao 760 

  Bộ 6 ghế ,chất liệu gỗ tự nhiên 

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 5700000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn ăn DP-27

  Bàn ăn DP-27

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 800 x Dài 1200 x Cao 760 

  Bộ 4 ghế ,chất liệu gỗ tự nhiên 

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 4700000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn ăn DP-26Bàn ăn DP-26

  Bàn ăn DP-26

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 800 x Dài 1200 x Cao 760 

  Bộ 4 ghế ,chất liệu gỗ tự nhiên 

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 4700000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn ăn DP-25

  Bàn ăn DP-25

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 800 x Dài 1200 x Cao 760 

  Bộ 4 ghế ,chất liệu gỗ tự nhiên 

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 4700000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn ăn DP-24

  Bàn ăn DP-24

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 800 x Dài 1600 x Cao 760 

  Bộ 6 ghế ,chất liệu gỗ tự nhiên 

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 5700000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn ăn DP-23Bàn ăn DP-23

  Bàn ăn DP-23

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 800 x Dài 1200 x Cao 760 

  Bộ 4 ghế ,chất liệu gỗ tự nhiên 

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 5700000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn ăn DP-22

  Bàn ăn DP-22

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 800 x Dài 1200 x Cao 760 

  Bộ 4 ghế ,chất liệu gỗ tự nhiên 

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 5700000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn ăn DP-21Bàn ăn DP-21

  Bàn ăn DP-21

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 800 x Dài 1200 x Cao 760 

  Bộ 4 ghế ,chất liệu gỗ tự nhiên 

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 4700000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn ăn DP-20

  Bàn ăn DP-20

  Mã sản phẩm

  Giá bán 9850000 VND

  ...xem chi tiết

Trang: 1 / 3 
1   2   3  
Hotline: 0908195436